Personal tehnico-administrativ


Angajator:Hotel Parc

Cerinte:
- Cunostinte de baza in instalatii de climatizare, electrice si sanitare;
- Abilitati de folosire a documentatiei tehnice;
- Executarea unor lucrari de intretinere preventiva, corectiva si de avarie, respectand tehnologiile recomandate si răspunzând de calitatea muncii depuse;
- Ia cunostinta de defectiunile semnalate si ia legatura cu personalul abilitat pentru a efectua lucrarile de remediere a acestora;
- Comunica toate defectele, functionarile anormale sau deficientele sesizate in timpul supravegherii fiecarei instalatii electrice/climatizare,sanitare,etc.
- Persoana organizata cu abilitati bune de comunicare, atitudine pozitiva, onestitate, respect reciproc;
- Experienta relevanta pe o pozitie similara intr-un hotel reprezinta un avantaj.

Oferim:

- Carte de munca
- Salariu atractiv
- Bonuri de masa
- Prime anuale
- Loc de munca stabil

Contact:0745 306 8200745 306 820