Operator depozit produse finiteAngajator: Transavia

Condiţii de muncă avantajoase:
1. Garantarea tuturor drepturilor legale ale angajaților: contract individual de muncă încheiat în formă scrisă; plata contribuției la fondul public de pensii și asigurări sociale de sănătate; indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.
2. Repaus săptămânal, concediu de odihnă plătit și zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite.
3. Spor pentru munca în timpul nopții.
4. Salariu motivant, plătit întotdeauna în 2 tranșe lunare - 15 și 30 ale lunii.
5. Tichete de masă de 15 lei / zi și pachet bilunar cu produsele companiei.
6. Echipament individual de lucru și protecție.
7. Instruire și formare profesională, ca să devii mai eficient.

 Contact: 0258814466
recrutari@transavia.ro